Йўналиш ва мутахассисликлар

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти давлат университети факултетлари:

    Ўзбек филологияси факултети. 2016 йил 13 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонига биноан Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети таркибида ташкил этилган бўлиб, 5120100 - Филология ва тилларни ўқитиш (ўзбек тили) таълим йўналишида мутахассис тайёрлайди. Ушбу мутахассислар ўзбек тили ва адабиёти, фолклорининг тарихан шаклланган адабий, лингвистик мактаблари ва таълимотларини, мумтоз ва замонавий методларини, буюк аждодларимизнинг ўзбек ва жаҳон тилшунослиги ривожига қўшган ҳиссаси, уларнинг илмий мероси, она тилимизнинг халқаро миқёсдаги ўрни ва нуфузи, унинг бошқа тиллар билан алоқалари, ўзбек тили ва адабиётининг ривожланиш истиқболлари билан боғлиқ илмий муаммоларни тадқиқ этиш, ўзбек тилининг асл табиати ва хусусиятларини тўла акс эттирадиган мукаммал академик ва ўқув грамматикаларини яратиш, унинг товушлар тизими ва уларнинг ёзувда акс этиши, жорий имло қоидаларини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклифлар тайёрлаш, турли мавзу ва ёʻналишлар бўйича луғат ва қомуслар, рисола ва дарсликлар яратиш борасида изланишлар олиб боради.

 

    Ўзбек тили ва адабиёти факултети. 2016 йил 13 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонига биноан Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети таркибида ташкил этилган бўлиб, 5111200 - Ўзбек тили ва адабиёти таълим йўналишида мутахассис тайёрлайди. Ушбу мутахассислар ўзбек тили ва адабиётини, унинг ўзига хос хусусиятлари, илмий-назарий, фалсафий-эстетик асосларини, замонавий таълим технологияларини чуқур ўзлаштирган, давр талабларига жавоб берадиган юксак малакали илмий ва педагог кадрлар тайёрлаш, талаба ёшларни, ўзбек тили ва адабиётининг бой имкониятларидан фойдаланган ҳолда, Ватанга муҳаббат ва садоқат, умумбашарий қадриятларга ҳурмат руҳида, кенг дунёқарашга эга бўлган ва мустақил фикрлайдиган, маънавий этук инсонлар этиб тарбиялаш, умумтаълим мактаблари, академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари, олий таълим муассасаларида ўзбек тили ва адабиёти фанини ўқитишнинг янги ва самарали методлари бўйича илмий изланишлар олиб бориш, илғор педагогик технологияларни кенг жорий этиш бўйича кадрлар тайёрлайди.

 

   Ўзбек-инглиз таржима факултети. 2016 йил 13 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонига биноан Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети таркибида ташкил этилган бўлиб, 5120200- Таржима назарияси ва амалиёти таълим йўналишида мутахассис тайёрлайди. Ушбу мутахассислар илмий, бадиий ва бошқа соҳалардаги адабиётларни ўзбек тилидан инглиз ва бошқа хорижий тилларга, шунингдек, жаҳон тилларидан она тилимизга юксак сифат ва маҳорат билан таржима қиладиган таржимонлар тайёрлаш, она тилимизнинг Интернет жаҳон ахборот тармоғида муносиб ўрин эгаллашини таъминлаш, унинг компютер услубини, ўзбек тили ва дунёдаги этакчи хорижий тиллар асосида таржима дастурлари ва луғатлар, электрон дарсликлар яратиш билан боғлиқ илмий-методик ишланмалар, амалий тавсиялар тайёрлаш ва бу борада эришилган натижаларни амалиётга кенг татбиқ этиш борасида изланишлар олиб боради.