Илмий кенгашлар

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш ҳақида

         “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом”, “Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш тўғрисидаги низом”га мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг 2017 йил 27 июндаги 240/2-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида

1.Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича фан доктори илмий даражасини берувчи 08.06.2016.Fil.33.01 рақамли илмий кенгаш DSc.27.06.2017.Fil.19.01 рақам билан расмийлаштирилган ва унга филология фанлари  бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражалари бериш бўйича диссертациялар ҳимоясини ўтказиш ҳуқуқи берилган.

2.Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.19.01 рақамли илмий кенгашга қуйидаги ихтисосликлар бўйича илмий даражаларни олиш учун диссертациялар ҳимоясини ўтказишга  рухсат  берилган:

10.00.01-ўзбек тили.

10.00.10-матншунослик ва адабий манбашунослик (филология фанлари).

 3. Мазкур илмий даражалар берувчи илмий кенгаш асосида 10.00.11-тил назарияси. Амалий      ва компьютер лингвистикаси ихтисослиги бўйича илмий даража берувчи бир марталик илмий кенгаш тузишга рухсат берилди.

 4.  Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.19.01 рақамли илмий кенгашнинг 21 кишидан иборат таркиби қуйидагича:

 

 •  

Фамилияси, исми, отасининг исми

Туғилган йили 

Ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

 1.  

Сирожиддинов Шуҳрат Самариддинович (раис)

 1.  
 1.  

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, ректор, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич (раис ўринбосари)

 1.  

10.00.01

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, директор, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Одилов Ёрқинжон Рахмоналиевич (илмий котиб)

 1.  

10.00.01

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, етакчи илмий ходими, филология фанлари доктори

 1.  

Йўлдошев Иброҳим Жўраевич

 1.  

10.00.01

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, проректор, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Абдишукуров Бахтиёр Буронович

 1.  

10.00.01

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, декан, филология фанлари доктори

 1.  

Аширбоев Самихон

 1.  

10.00.01

Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори

 1.  

Искандарова Шарифахон Мадалиевна

 1.  

10.00.01

Фарғона давлат университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори

 1.  

Холманова Зулхумор Турдиевна

 1.  

10.00.01

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, кафедра мудири, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Каримов Суюн Амирович

 1.  

10.00.01

Самарқанд давлат университети кафедра профессори, филология фанлари доктори

 1.  

Лутфуллаева Дурдона Эсановна

 1.  

10.00.01

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети,кафедра профессори, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Собиров Абдулҳай Шукурович

 1.  

10.00.01

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, проректор, филология фанлари доктори

 1.  

Қурбонова Муҳаббат Матякубовна

 1.  

10.00.01

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, кафедра прфессори, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Менглиев Бахтиёр

 1.  

10.00.01

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Худойберганова Дурдона Сидиковна

 1.  

10.00.01

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, илмий ходим, филология фанлари доктори

 1.  

Элтазаров Жулибой Данабаевич

 1.  

10.00.01

Самарқанд давлат университетидекан, филология фанлари доктори

 1.  

Ҳасанов СаидбекРустамович

 1.  

07.00.04

Адабиёт музейи, директор, ф.ф.д., проф.

 1.  

Содиков Қосимжон Позилжонович

 1.  

10.00.10

Тошкент давлат шарқшунослик институти, кафедра мудири, ф.ф.д., проф.

 1.  

Шодмонов Нафас Намозович

 1.  

10.00.10

Қарши давлат университети кафедра профессори, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Қаюмов Азизхон

 1.  

10.00.10

Давлат адабиёт музейи, илмий ходим, филология фанлари доктори, профессор, академик

 1.  

Ибрагимов Нигматулла

 1.  

10.00.10

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, филология фанлари доктори, академик

 1.  

Алимуҳамедов Рихситилла Абдурашидович

 1.  

10.00.10

Тошкент давлат шарқшунослик институти, кафедра ўқитувчиси, ф.ф.д.

 

 

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.19.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

10.00.10-матншунослик ва адабий манбашунослик (филология фанлари бўйича)

 

 

 •  

Фамилияси, исми, отасининг исми

Туғилган йили

Ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

 1.  

Сирожиддинов Шуҳрат Самариддинович (раис)

 1.  
 1.  

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, ректор, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Жабборов Нурбой Абдулҳакимович (раис ўринбосари)

 1.  
 1.  

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Амонов Шермуҳаммад Нормуратович (илмий котиб)

 1.  
 1.  

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, кафедра доценти, филология фанлари номзоди

 1.  

Шодмонов Нафас Намозович

 1.  

10.00.10

Қарши давлат университети кафедра профессори, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Алимуҳамедов Рихситилла Абдурашидович

 1.  

10.00.10

Тошкент давлат шарқшунослик институти, кафедра ўқитувчиси, ф.ф.д.

 1.  

Жумахужа Нусратилло Атоулло уғли

 1.  
 1.  

Филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Раҳмонов Насимхон Аскарович

 1.  
 1.  

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, кафедра профессори, филология фанлари номзоди

 1.  

Қаюмов Азизхон

 1.  

10.00.10

Давлат адабиёт музейи, илмий ходим, филология фанлари доктори, профессор, академик

 1.  

Болтабоев Ҳамидулла Убайдуллаевич

 1.  
 1.  

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, ф.ф.д.

 1.  

Олий аттестация комиссияси Эксперт кенгаши аъзоси

 1.  

Хасанов Саидбек

 1.  
 1.  

Давлат адабиёт музейи, директор, ф.ф.д., проф.

 1.  

Ҳаққулов Иброҳим Чориевич

 1.  
 1.  

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, мумтоз адабиёт тарихи бўлими мудири,филология фанлари доктори

 1.  

Эркинов Афтондил Садирхонович

 1.  
 1.  

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Зохидов Рашид Фозилович

 1.  
 1.  

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, кафедра доценти, филология фанлари номзоди

 1.  

Журабоев Отабек Рустамбек уғли

 1.  
 1.  

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, кафедра доценти, филология фанлари номзоди

 1.  

Шониёзов Маҳмуд

 1.  
 1.  

Тил ва адабиёт институти, катта имий ходим, филология фанлари номзоди