Ustoz-shogird maktabi

Doktorant

F.I.Sh.

Doktorant mavzusi

Ilmiy rahbar FISh yoki ilmiy maslahatchi

Sadinova

Nigina

Safarovna

Badiiy matnlarda kontrastning lingvopragmatik xususiyatlari (Anvar Obidjon, Usmon Azim, A'zam O‘ktam asarlari misolida)

Mahmudov Nizomiddin Mamadalievich,          f.f.d., prof

Ismoilov

 Ilyos

 Abdukayumovich

Alisher Navoiy “Saddi Iskandariy” dostonining qiyosiy tahlili

Sirojiddinov Shuxrat Samariddinovich,         f.f.d., prof.

Bumatova

Aida

Merganovna

Sharq lirik janrlarining inglizcha tarjimalarida formal, semantik va poetik uyg‘unlik (g‘azal va ruboiy tarjimalari misolida)

Sirojiddinov Shuxrat Samariddinovich, f.f.d., prof.

Da Djen Shin

(Da Zhenxin)

O‘zbekcha – xitoycha maqol va  matallarning lisoniy tadqiqi

Muhamedova Saodat Xudoyberdievna,f.f.d.

Sirojiddinov

Shoxrux

Shuxratovich

O‘zbek tilidagi leksik-frazeologik o‘zlashmalarning semantik va etimologik xususiyatlari (tarixiy-qiyosiy tahlil)

Mahmudov Nizomiddin Mamadalievich,

 

f.f.d., prof.

Xolmuradova

Mushtariy

Faxrutdin qizi

“Qutadg‘u bilig” leksikasi tadqiqi

Dadaboev Hamidulla Aripovich, f.f.d., prof.

Hamraev

 Komil

O‘lmasovich

Hozirgi o‘zbek hikoyacida kompozitsiya poetikasi

Karimov Bahodir Nurmetovich,  f.f.d.

Oqbo‘taev

Botir

Xaydarovich

“Hayratul -abror”  dostoni hikoyatlarining badiiy qurilishi va semantik vazifasi

Nurboy Jabborov, f.f.d., prof.

Burxonova

 Feruza

Abdurazzaqovna

Muallif adabiy estetik qarashlari va ijodiy parallelizm (U.Hamdam, N.Eshonqulov ijodi misolida)

Qaxramonov Qurdosh Yalgashevich, f.f.d.

Abjalova

 Manzura

 Abdurashetovna

O‘zbek tilidagi matnlarni avtomatik tarzda tahrir qilish dasturining lingvistik modullarini yaratish (ilmiy va rasmiy uslubdagi matnlar tahriri uchun)

Dadaboev Hamidulla Aripovich, f.f.d., prof.

Allambergenov

 Hamza

 Kamalovich

Qadimgi turkiy adabiyotda g‘ayritabiiy timsollar taraqqiyoti

Raxmonov Nasimxon Asqarovich, f.f.d., prof

Inagamova

 Dildora

 Abdurashidovna

XX asr o‘zbek xamsashunosligi va uning taraqqiyot tamoyillari

Boltaboev Hamidulla f.f.d., prof.

Ismoilova Muxayyo Kazakbaevna

Istiqlol davri nasrida ahloqiy-ma'naviy evrilishlar tasviri (Abduqayum Yuldoshev ijodi misolida)

p.f.d., prof. Dolimov Ulug‘bek

Saydahmedova Odinaxon Ibroximjon qizi

O‘zbek tilini chet tili sifatida o‘rganuvchilarda matn mazmuniy persipsiyasining psixolingvistik tadqiqi

f.f.n. Azimova Iroda Alisherovna

Madrimova Soxiba Maxmudovna

Mutrib Xonaxarobiy va uning adabiy merosi

f.f.d., prof.Jabborov Nurboy Abdulhakimovich

Tursunova Guldona Esonbaevna

O‘zbek adabiyotida globallashuv muammolarining badiiy talqini

f.f.d. Mirzaeva Zulxumor Inomovna

Yandasheva Tursunoy Rustam qizi

O‘zbek badiiy matnlarida “go‘zallik” konseptini ifodalovchi leksik vositalar

f.f.d., prof. Qurbonova Muhabbat Matyakubovna

Abdullaeva Oqila Xolmuminovna

O‘zbek tilidagi internet axborot matnlari korpusini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari

f.f.n. Azimova Iroda Alisherovna

Bobojonov G‘ulom Ozodovich

“Hayrat-ul abror” balog‘at ilmi konteksida

f.f.d., dots.Jo‘raqulov Uzoq Haydarovich

Rahimova Gulbahor Qarshibaevna

Alisher Navoiy she'riyatidagi an'anaviy obrazlar poetikasi

f.f.d., prof. Xomidov Hamidjon

Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi

O‘zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari

f.f.d., prof. Dadaboev Hamidulla Aripovich

Hazratkulova Elmira
Bozarboevna

Adabiy-tarixiy asarlarda obrazlar tizimi (Boburnoma va Tarixi Rashidiy asarlari asosida)

f.f.d., prof. Boltaboev Hamidulla Ubaydullaevich

To‘ychieva Oydin Sayfullaevna

XVI-XX asr fors adabiyotida ayollarga bag‘ishlangan tazkiralar:ana'naviylik va novatorlik

f.f.d. Sotiboldieva Sarvinoz  Ruzievna

Abdullaeva Iroda Yorqinjon qizi

XIX asr oxiri XX asr boshlarida o‘zbek adabiyotidagi sayohatnomalar

PhD Abdirashidov Zaynabidin Sharabidinovich

Egamqulova Nodira Baxtiyor qizi

XX asr boshlari o‘zbek vaqtli matbuotida adabiy jarayon:tahlil va talqin

PhD Abdirashidov Zaynabidin Sharabidinovich

Xasanova Laylo Firdavsievna

Komil Xorazmiy she'riyati poetikasi

f.f.d., prof.Jabborov Nurboy Abdulhakimovich

Zaripova Dilfuza Baxtiyorovna

Ta'limiy dedaktik asarlarni qiyosiy tipologik tahlili

f.f.n. Abdullaeva Marg‘uba  Do‘stmurodovna

Abdunabiev Sunnat Botirovich

Ibn Battutaning "Sayohatnoma" asari janr va lingvopoetik xususiyatlari

PhD Abdirashidov Zaynabidin Sharabidinovich

Ergashev Nurmuxammad Jalilovich

Ingliz va o‘zbek tillarida jinoyat va jazoni ifodalovchi so‘zlar va tushunchalar tadqiqi

f.f.d., prof. Sobirov Abdulhay  Shukurovich

Hakimjonova Ra'no Olimjon qizi

Zamonaviy o‘zbek she'riyatida mumtoz adabiyot poetik motivlarining istifoda etilishi

f.f.d. Xamdamov Ulug‘bek Abduvahobovich

Husanova Maqsuda Nishonovna

O‘zbek tilida dignitonimlar

f.f.d., prof. Enazarov Tolib Djumanazarovich

Boboyorov Urin Maxmudovich

Mustaqillik davri o‘zbek estrada qo‘shiqlari matnining lingvistik tadqiqi

f.f.d., prof. Sobirov Abdulhay Shukurovich

Israilova Saodat Turapovna

Rang ishtirokidagi matnlar pragmatikasi va tezaurusi

f.f.d., prof. Xolmonovva Zulxumor Turdievna

Mahkamova Durdona Ne'matovna

Mustaqqilik davri o‘zbek terminologiyasining modernizatsiyalashuvi

f.f.d., prof. Dadaboev Hamidulla Aripovich

Xonnazarov Elyor G‘ofurovich

O‘zbek tilida zamonni ifodalovchi grammatik shakllarning kognetiv tadqiqi

f.f.n. Azimova Iroda Alisherovna

Ilyasova Mavjuda Ergashevna

Qurama  tog‘ tizmalari toponimiyasining tarixiy-qiyosiy tadqiqi

f.f.d., prof. Enazarov Tolib Djumanazarovich

Komilova Gavxaroy Ro‘zimovna

Paremalardagi aksiologik leksika

f.f.d., prof. Xolmonovva Zulxumor Turdievna

Tojiboev Botir Raximjonovich

O‘zbek tili milliy madaniy birliklarining assotsiativ tadqiqi

f.f.d., prof. Lutfullaeva Durdona Esonovna

Turaqulova Oqila Amirqulovna

Adabiy ta'lim jarayonida akademik litsey o‘quvchilarida mutolaa madaniyatini rivojlantirish texnologiyasi

p.f.d., prof. Xodjaev Bekzod Xudoyberdievich

Ziyodullaeva Gulsara Shamsievna

O‘quvchilar nutqini o‘stirishda qoidalar tizimidan foydalanish metodikasi

f.f.d., prof. Sobirov Abdulhay Shukurovich

Amonov Shermuhammad

Normurotovich

Ahmad Tabibiy devonlari qo‘lyozmalarining qiyosiy-matniy tadqiqi

f.f.d., prof. Jabborov Nurboy Abdulhakimovich