Istiqbol rejalari

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida bajarilishi 2017-2018, 2017-2020 yillarga mo‘ljallangan loyihalar haqida

 

MA'LUMOT

 

2017 -2020 yillarga mo‘ljallangan fundamental tadqiqotlar Davlat ilmiy-texnika dasturlari

 

Loyiha raqami

Loyiha nomi

Loyiha rahbarining

F.I.Sh, ilmiy darajasi

1.

OT-F1-030

 “O‘zbek adabiyoti tarixi” ko‘p jildlik monografiyani (7 jild) chop etish

F.f..d. Sirojiddinov Sh.S.

2.

OT-F1-029

O‘zbek davlatchiligi tarixida sug‘diy til va yozuvining tutgan o‘rni (mil.av.II – milodiy XII asrlar)

Tar.f.d.

Boboyorov G‘

3.

OT-F1-36

Talabalar ma'naviyatini diagnostika qilish mexanizmlarini takomillashtirish

P.f.d.

Egamberdieva N.M

4.

OT-F1-026

Sharq sayyor syujetlarining G‘arb adabiyotiga retsepstiyasi

F.f.n.

Odilova G

 

2017 -2018 yillarga mo‘ljallangan amaliy tadqiqotlar Davlat ilmiy-texnika dasturi

 

Loyiha raqami

Loyiha nomi

Loyiha rahbarining

F.I.Sh, ilmiy darajasi

1.

OT-A1-018

O‘zbek tili va uning tarjimasi bilan bog‘liq elektron va bank-moliya terminlarining ko‘p tilli lug‘atlarini yaratish

f.f.d. Muhamedova S.X.

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida bajarilishi  2018-2020 yillarga mo‘ljallangan loyihalar haqida

MA'LUMOT

2018 -2020-yillarga mo‘ljallangan amaliy tadqiqotlar Davlat ilmiy-texnika dasturlari

Loyiha

raqami

Loyiha nomi

Loyiha rahbarinin

F.I.Sh, ilmiy darajasi

1.

Bv-Atex-2018-(251+143)

Ko‘zi   ojiz shaxslar uchun kompyuter texnikasidan foydalanish, matnlarni o‘qish va yozish imkonini beruvchi o‘zbek tiliga asoslangan gapiruvchi dasturiy ta'minot va ovoz sintezatorini ishlab chiqish

F.f.n., dots.

Qurbanova M.A.

2.

PZ-20170926459

Navoiyshunoslik  tarixi (XX–XXI asrlar)

F.f.n., dots.

Mullaxo‘jaeva K.T.

3.

PZ-20170927147

Qadimgi davrlardan XIII asrgacha bo‘lgan turkiy yozma manbalar tadqiqi

F.f.n., dots.

Tilavov  A.X.

 

Xalqaro loyihalar

 

  1. 2017 yilda Erasmus + loyihalari doirasida f.f.n., N. Normurodovaning “Sapasity building” nomli loyihasi g‘olib chiqdi.

PhD N.Abduraxmonovaning ERASMUS loyihalari doirasida “Class” nomli loyihasi g‘olib chiqdi. ERASMUS loyihasi asosida universitet iqtidorli talabalari - S.Ashurova, D.Isrofilovlar professor-o‘qituvchilar S.Muhamedova, N.Abdurahmonova rahbarligida 2018 yilning 16 iyundan - 5 iyulgacha Ispaniyaning La Koruna universitetida tajriba almashib keldi.